counter statistics
 Communication Skills
 NLP coaching kurser
 Din Indre Arbejdsgiver
 Mindre stress
 Personlig Coaching
 Fusioner
 Coaching og golf
 HR basis for PR
 Kursus-kalender
 Stof til eftertanke
 Kontakt os
BuiltByNOF
 NLP Coaching Practitioner

Bliv NLP Practitioner i coaching, kommunikation og trivsel
Et intensivt 20-dages kursus på Syddansk Unversitet i Kolding fordelt over 5 moduler med start 8. november 2006. Det giver dig værktøjer til at blive bedre til at lede, kommunikere og coache samt til målrettet at reducere stress og blive en katalysator for trivsel og et godt arbejdsmiljø.

Coaching, trivsel og et godt arbejdsmiljø står øverst på dagsordenen på både offentlige og private arbejdspladser. Det er vigtigere end nogen sinde, at vi har det godt, og er glade for vores arbejde - omkostningerne ved et højt stress niveau er simpelthen for store.
Spørgsmålet er, hvad man præcist skal gøre for at få mennesker til at trives?

For at få svaret er det vigtigt at vide præcist, hvordan det menneskelige sind fungerer et område der er ubevidst for de fleste.

Hvad sker der egentlig inde i hovedet på os? Hvordan tænker vi? Hvordan bruger vi den information, der ligger inde i vores bio-computer? Hvem kontrollerer det, der sker derinde? Hvad gør os så forskellige? Hvordan bruger vi vores ressourcer? Hvordan skaber vi stress og hvordan reduceres den?

De, der kender sindets struktur, kan skabe trivsel og arbejdsglæde.

Dette kursus
giver dig de første sider til manualen for, hvordan vi mennesker bruger vores sind og dermed krop, så du kan blive endnu bedre til at vende stress og i stedet skabe trivsel og et godt miljø for dine medarbejdere, kolleger, elever, patienter, familie, venner - og ikke mindst, dig selv. 

Du får glæde af det som leder, lærer, personalechef, læge, sælger eller behandler - i ethvert job, hvor du har ansvaret for andre mennesker, og hvor god kommunikation, trivsel og arbejdsglæde er det, der får hjulene til at køre bedst.

Det giver dig effektive værktøjer til at coache andre. Du bliver god til at lytte aktivt, kommunikere og motivere, og du vil langt mere præcist være i stand til at læse og forstå de mennesker, du omgås.

Mennesker der trives er fremtidens fundament
Kurset sætter dig også i stand til at få den intellektuelle kapital - de menneskelige ressourcer - til at forrente sig. Det er væsentligt nu, hvor mennesker, der er motiverede og trives, er fremtidens fundament.  

Det har mange ledere og økonomer fået øjnene op for. De regner med, at den intellektuelle kapital i en institution, virksomhed eller organisation er 3 4 gange større end den økonomiske, og det stiller nogle interessante, nye spørgsmål: Hvordan bevarer man denne kapital i virksomheden? Og ikke mindst: Hvordan får man den til at vokse og skabe overskud? Hvordan skaber vi det psykiske arbejdsmiljø, der får mennesker til at elske at gå på arbejde?

Når fokus sættes på tillid, trivsel og positiv udvikling af mennesker, medfører det øget livskvalitet, bedre helbred og store besparelser, både menneskelige og økonomiske. 

NLP coaching og kommunikation
Kurset giver dig nemme og effektive teknikker og værktøjer til at få kontoen for menneskelige ressourcer til at vokse.

Du får nogle af tidens mest effektive coachingredskaber i hænderne. Du bliver god til at lede, kommunikere med og coache andre - og dig selv - til i langt højere grad at sætte mål og nå dem. Du lærer hvad det vil sige virkeligt at trives og få andre til det, samt at få et større selvværd.

Og der er masser af ubenyttet kapital på kontoen. Ifølge Einstein bruger vi mennesker op til 10% af vores nervesystem. Der er med andre ord en uudnyttet kapacitet på over 90%.   Tænk på, hvad der kan ske, når vi benytter bare lidt flere af vores mange pt. uudnyttede ressourcer.

NLP - kort og godt
Kurset er baseret på NLP (Neuro Lingvistisk Programmering) - en kommunikations-videnskab, der først og fremmest giver indsigt i, hvordan vi bruger vores hjerne, og som dernæst giver mulighed for at bruge den langt mere bevidst og målrettet.

Den blev udviklet i Californien i begyndelsen af 70erne og viser, hvordan vi programmerer vores nervesystem (neuro) via vores sprog (lingvistikken) og dermed også, hvad præcist vi skal gøre for at aflære og forandre gamle, mentale mønstre, der ikke længere er hensigtsmæssige, og bruge en langt større del af vores hjernekapacitet.

Metoderne og teknikkerne er enkle og effektive. I dag anvendes NLP til coaching og som kommunikations- og ledelsesværktøj i en række store institutioner, virksomheder og organisationer verden over Den lærende organisation er baseret på NLP - og den har givet ny viden om effektiv indlæring, læring, motivation, personlig udvikling og empowerment.

Og ikke mindst State Management evnen til at kunne vælge at være i ressourcefulde tilstande, når vi ønsker det. 

Har du lyst til
* At blive en god coach, der kan få det bedste frem i andre?
* At vide meget mere om, hvordan det menneskelige sind fungerer?
* At kommunikere langt bedre med andre?
* At kunne stille spørgsmål, der skaber større indsigt og afklaring?
* At kunne sige fra og til på en god måde?
* At nedbringe mængden af misforståelser?
* At blive bedre og mere effektiv på dit job og samtidigt få mere energi med hjem?
* At kunne reducere stress mærkbart?
* At bruge dine og andres ressourcer langt mere effektivt og bruge mindre energi
   på det?
* At kunne motivere dig selv og andre konstruktivt?
* At kunne sætte mål - og nå dem?
* At kunne forvandle og fjerne de mentale blokeringer, der kan holde dig fra at gøre det,
   du virkeligt gerne vil - også med EFT (Emotional Freedom Techniques) ?
* At få mere selvtillid og blive gladere?
* At trives bedre under forandring - og coache andre til også at gøre det?
* At udvikle din og andres emotionelle intelligens?
* At blive i stand til bevidst at få den intellektuelle kapital til at vokse din og andres.
* At lære alt det sammen med ligesindede i et inspirerende miljø sammen med mennesker,
   der også brænder for kommunikation, coaching, trivsel og udvikling.

Så giver dette kursus dig værktøjerne til at tage de første mange skridt.

International standard
Kurset ledes af Lisbeth Nielsson, der er certificeret Trainer of International NLP. Hun er oprindeligt uddannet journalist og har drevet sit eget PR firma i 19 år. Siden 1988 har hun haft særlig fokus på menneskelig kommunikation, ledelse, coaching og menneskelig udvikling, og hun har lavet kurser i NLP coaching og kommunikation siden 1990. Hun er  desuden personlig coach for ledere.

Lisbeth er uddannet inden for NLP i USA, England, Danmark, Østrig, Italien, Spanien og Frankrig. Hun bor nu i Frankrig.Hun har lavet kurser i private og offentlige virksomheder, bl.a. for Carlsberg, Dansk Sygeplejeråd, Rose Poultry, Amu Syd, TekoCenter Danmark, Berlingske Tidende, ADP, Lokalområde Centrum - Aalborg Kommune og Instituttet for Fremtidsforskning
.

Undervisningen
består af teoretiske indlæg, demonstrationer og øvelser. Mellem modulerne vil du blive bedt om at deltage i en øvegruppe samt at lave et personligt projekt, hvor du anvender det lærte, enten i forbindelse med jobbet eller privat.

Bliv certificeret NLP Practitioner i coaching, kommunikation og trivsel:
Hvis du består den afsluttende eksamen, vil du blive certificerede som NLP Practitioner i Coaching, Kommunikation og Trivsel efter gældende, internationale regler. Det giver adgang til at fortsætte uddannelsen på en række nationale og internationale NLP Institutter.

Datoer & tid - kursus 2, 2006:
.20 dage: 5  moduler á 4 dage:
08. - 11. november 2006
17. - 20. januar 2007
28. februar - 3. marts 2007
09. - 12. maj 2007
29. august - 01. september 2007
Onsdag-fredag: 09.00 - 16.00
Lørdag: 09.00 15.00

Sted:
Syddansk Universitets Efteruddannelse, Hotel Byparken, Grønningen 2, 6000 Kolding. Tlf. 7553 2122

Pris:
Kurset koster 26.900 kr. Beløbet dækker undervisning, kursusmaterialer og forplejning - men ikke overnatning.

Tilmelding:
senest 08. september 2006 på www.sdue.sdu.dk

Yderligere kontakt:
Syddansk Universitets Efterduddannelse(SDUE)
Engstien 1, 6000 Kolding
Tlf. 6550 1075 -
info@sdue.sdu.dk.
Spørg efter Lone Klinkby eller Lene Brøndum Madsen.
Du er også velkommen til  kontakte Lisbeth Nielsson:
LNielsson@compuserve.com
Tel. 8622 0588  Mobil: 4028 3588

Communication Skills Ltd.
Tel. UK: 00 44 (0)20 8133 3738 *
Tel. DK: 86 22 05 88 * LNielsson@compuserve.com