Arbejdsgiver

BuiltWithNOF

Ville du ansætte
Din Indre Arbejdsgiver? 

Mange mennesker går rundt med en Indre Arbejdsgiver, de ville fyre, hvis han var leder på deres arbejde. Nyt koncept giver teknikkerne til at gøre Din Indre Arbejdsgiver til en moderne superleder. Læs om KURSET nedenfor.
 

"Din Indre Arbejdsgiver" er en af de bedste vinkler på stress på flere planer, jeg har mødt
Carsten Wulff Hansen,
ældrechef, Skanderborg Kommun
e

Vi stresser som aldrig før, og depressionerne florerer. Nutidens ledere har sit at se til. De skal både være i stand til at tilrettelægge arbejdet optimalt for den enkelte, og samtidigt kræves det, at de har så stor indsigt i den menneskelige psyke, at de kan gribe ind, hvis stressniveauet hos medarbejderne begynder at nærme sig det røde felt.
Ofte overser man, at der er flere arbejdsgivere til stede: Den ydre og den indre. Og at den enkeltes Indre Arbejdsgiver kan være med til at hæve stressniveauet markant. En nok så dygtig, veluddannet, motiverende, begavet leder kan komme til kort over for en medarbejder, hvis Indre Arbejdsgiver hører til den gamle skole.
- De er ubevidste og florerer hos de fleste, siger Lisbeth Nielsson, Communication Skills Ltd. Når jeg introducerer konceptet på mine kurser og spørger, hvor mange, der ville ansættes og arbejde under deres Indre Arbejdsgiver, hvis han eller hun eksisterede i virkeligheden, så er svaret som regel et utvetydigt nej.
- Mange bliver opmærksomme på, hvor barske de er over for sig selv – at de behandler sig selv på måder, de aldrig ville udsætte andre for. For den Indre Arbejdsgiver har kun i få tilfælde været på moderne ledelseskurser, så de mestrer positiv kommunikation, ros og motivation.
- I det virkelige liv ville mange af disse Indre Arbejdsgivere blive slæbt i retten under anklage for mobning og psykisk terror. De er en væsentligt medvirkende årsag til lavt selvværd og stress.
- Der er store gevinster at hente for alle parter, når man begynder efteruddanne Den Indre Arbejdsgiver, så den også har ledelsesværktøjer, der hører hjemme i det 21. århundrede. Heldigvis er det nemt.

Giv arbejdsgiveren
et nyt og bedre job

- Det første trin er at blive bevidst om, hvilken type Indre Arbejdsgiver, man har ansat. Er han/hun kærlig, motiverende, forstående og positiv – eller er det en, der taler hårdt, påpeger fejl og udmåler straffe og lover alle helvedes fortrædeligheder, hvis de ikke rettes omgående, siger Lisbeth Nielsson.
- Er det den sidste type, er vejen frem nænsomt at give denne Indre Arbejdsgiver en anvisning på, hvad man gerne vil have ham/hende til at gøre for sig. Det vil rent praktisk sige, at der skal laves en stillingsbeskrivelse: Sådan skal du gøre for på bedst mulig måde at hjælpe mig til at udføre mit arbejde og nå mine mål.
- Det fordrer så lidt viden om, hvordan sindet virker, for at videreuddanne Den Indre Arbejdsgiver, så man kan leve i god harmoni og fordragelighed med ham/hende. Det er teknikker, der indgår i vores nyudviklede 3 dages kursus for virksomheder og organisationer, der ønsker at give både ledere og medarbejdere dette effektive stressreducerende værktøj, samt i vores NLP Coaching kurser.
- Det falder de fleste så let at arbejde med Din Indre Arbejdsgiver. De nikker genkendende til begrebet, og er som regel lynhurtigt i stand til at beskrive vedkommende. Også, hvad de ønsker at ansætte i stedet, hvis de havde et valg. Det har de nu.

Få en smagsprøve:
Hvordan er Din Indre Arbejdsgiver©?  
Klik her, svar på spørgsmålene og lær ham/hende at kende.


Kurset:
Din Indre Arbejdsgiver ©

- varer 3 dage, med 2 sammenhængende dage og en opfølgningsdag ca. en måned senere. I den mellemliggende periode bliver deltagerne opfordret til at lave et selvstændigt projekt om Den Indre Arbejdsgiver. Når hele afdelinger eller medarbejder grupper gennemgår kurset sammen, bliver de yderligere opfordret til at lave et fælles projekt.

For lederen:
Giver det en viden om og teknikker til at skabe et betydeligt bedre arbejdsmiljø, for sig selv og medarbejderne.

For medarbejderen:
En viden om, hvordan de kan selv kan være med til og ansvarlige for effektivt at reducere deres egen stress.

For organisationen:
Et fælles sprog og en forståelse for stress, der gør det nemmere at tale om og beskrive, hvad der forårsager psykisk stress. Og hvad der kan gøres her og nu for at reducere den.

Pris – som internt kursus:
Som internt kursus: 45.000,00 kr. excl. VAT/moms og inkl. rejseomkostninger.
Holdstørrelser: Max. 12 personer.

NB: For de ledere, er for alvor ønsker at arbejde med Coaching og Din Indre Arbejdsgiver, anbefales det, at de sikrer sig en solid baggrund inden for coaching via længerevarende kurser, f.eks. via vores 20 dages NLP Practitioner i Coaching, Kommunikation og Trivsel, så de er godt klædt på til at arbejde på dette dybere niveau med mennesker og stress.

Bookning:
Ring og få en snak med Lisbeth Nielsson på 3696 8798
- eller e-mail:
lisbeth@communicationskills.dk


Tal om stress
og depression


I England har en undersøgelse for nylig vist, at depression, stress og angst har indtaget en markant førsteplads for langtidssygemelding, altså flere end 6 måneder. 35% af briterne, der får understøttelse i forbindelse med langtidssygdom, er uarbejdsdygtige på grund af psykiske lidelser, mens ondt i ryggen – der ellers lå på førstepladsen – tegner sig for 22%

I Danmark forlader 1,2% af mænd arbejdsmarkedet i den arbejdsduelige alder på grund af førtidspensionering og langtidssygdom, mens det sker for 2,8% af kvinderne i den samme alder.

Ifølge Nordisk Medarbejderindex er der en klar sammenhæng mellem stress og sygdom: Stressede medarbejdere er i gennemsnit 62% mere syge end deres ustressede kolleger. 36% af de privatansatte er stressede, 39% af de offentligt ansatte.

Tallene understøttes af en undersøgelse fra Institut for Folkesundhed, der viser at 44% af danskerne føler sig stressede i hverdagen.

Der er mange penge at hente i trivsel og glæde. Dansk Arbejdsgiverforening lavede i 2002 en undersøgelse der viste, at hvis sygefraværet i den offentlige sektor kom ned på niveauet for den private, så ville reduktionen løsgive en arbejdskraftreserve svarende til 9.000 job.

WHO har lavet en undersøgelse blandt EU landene som viser, at 90% mener, at stress er en sygdomsfremkaldende faktor.

Det koster mange penge. Ifølge WHO rapporten, Mental Health and working Life, vurderer 15 EU-lande, at arbejdsrelateret stress og relaterede mentale problemer i gennemsnit koster mellem 3% og 4% af bruttonationalproduktet, og for EU 265 milliarder euro om året.

The American Institute of Stress skriver, at stress er Amerika's største helbredsproblem´

Communication Skills Ltd.
Tel. UK: 00 44 (0)20 8133 3738 *
Tel. DK: 3696 8798 / Mobil 4028 3588 * info@communicationskills.dk